Arhiva lunii: 09 2017

30.09.2017

Reguli de bază pentru sistemele elveţiene Manual: C. Reguli generale şi recomandări pentru turnee (fide.com) C.04.1 Reguli de bază pentru sistemele elveţiene

Danimunte

Următoarele reguli sunt valabile pentru fiecare sistem elveţian cu excepţia cazului în care se prevede altfel:

a. Numărul de runde de jucat este declarat în prealabil.

b. Doi jucători nu trebuie să joace între ei de mai multe ori.

c. În cazul în care numărul de jucători care se vor împerechea este impar, un jucător este neîmperecheat. Acest jucător primeşte o asociere-alocată bye, niciun adversar, nicio culoare şi atât de multe puncte ca pentru o victorie, cu excepţia cazului în care regulile turneului prevăd altfel.

d. Un jucător care a primit deja o asociere alocată bye, sau a obţinut deja o victorie prin forfait deoarece un adversar nu s-a prezentat la timp, nu va primi asocierea-alocată bye.

e. În general jucătorii sunt împerecheaţi cu alţii cu acelaşi punctaj.

f. Pentru fiecare jucător, diferenţa dintre numărul de jocuri cu negrele şi numărul de jocuri cu albele nu trebuie să fie mai mare de 2, sau mai mică de -2.

Fiecare sistem poate avea excepţii de la această regulă în ultima rundă a unui turneu.

g. Niciun jucător nu va primi aceeaşi culoare de 3 ori la rând.

Fiecare sistem poate avea excepţii de la această regulă în ultima rundă a unui turneu.

h.1. În general, unui jucător îi este dată culoarea cu care a jucat mai puţine jocuri.

h.2. Dacă culorile sunt deja echilibrate, atunci, în general jucătorului i se dă culoarea care alternează de la ultima cu care a jucat.

i. Regulile de împerechere trebuie să fie astfel transparente încât persoana care este responsabilă cu împerecherea le poate explica.

 

 

 

30.09.2017

Reguli pentru sistemul elveţian (ŞAH)

Danimunte

I. GENERALITĂŢI

a. Numărul de runde ce vor fi jucate este declarat dinainte.

b. Doi jucători nu pot juca unul împotriva celuilalt de mai mult de o dată.

 

II. PUNCTARE

c. Se acordă 1 punct pentru victorie; 0,5 puncte pentru remiză; niciun punct pentru înfrângere.

 

III. ÎMPERECHERE

d. În cazul în care numărul de jucători care se vor împrerechea este impar, un jucător este neîmperecheat. Acesta primeşte un auxiliar de împerechere (bye): niciun adversar, nicio culoare şi atâtea puncte câte se acordă pentru victorie.

e. Primeşte un bye, jucătorul aflat cel mai slab în clasament, cu respectarea pct. f.

f. Un jucător care a primit deja un bye sau a înregistrat o victorie prin forfait deoarece un adversar nu s-a prezentat la timp, nu va primi un bye.

g. În general, jucătorii sunt împerechaţi cu alţii care au obţinut acelaşi număr de puncte în turneu – după locurile din clasament (1-2), (3-4), (5-6), etc.

 

IV. CULORI

h. Niciun jucător nu va primi aceeaşi culoare de mai mult de trei ori la rând.

i. În general, unui jucător i se dă culoarea cu care a jucat mai puţine partide.

j. Dacă culorile sunt deja echilibrate, jucătorului i se dă cealaltă culoare faţă de cea cu care a jucat ultima oară.

 

V. CLASAMENT

k. La sfârşitul turneului, clasamentul se întocmeşte pe baza punctelor adunate. Dacă este egalitate, câştigătorul este determinat de punctele totale ale adversarilor săi. Poziţiile 2, 3, 4, etc sunt determinate în acelaşi mod.

 

VI. ORDINEA INIŢIALĂ

l. Înainte de startul turneului, fiecărui jucător îi este alocată o valoare (putere). Această valoare este reprezentată de obicei de lista de clasificare (rating), dacă această listă există.

m. Dacă lista de clasificare (pct. l.) nu există, arbitrul ar trebui să facă o estimare a acesteia cât mai exact posibil.

n. Dacă arbitrul nu poate face o estimare ca la pct. m., toti jucătorii primesc aceeaşi valoare, iar ordinea este dată de cea alfabetică.

o. Această listă este folosită pentru a determina perechile, cel mai puternic primeşte #1, etc.

 

VII. JUCĂTORI RETRAŞI

p. Dacă unul sau mai mulţi jucători se retrag din turneu după ce s-au desfăşurat deja runde, ei vor fi făcuţi inactivi şi nu vor mai participa la împerechere. În acest caz, se va revedea necesitatea existenţei auxiliarului de împerechere (bye) – pct. III. d.

28.09.2017

Decuparea unei imagini în Inkscape

Danimunte

Pentru a decupa după un contur oarecare în Inkscape procedez astfel:

1. Insert imaginea

2. Trasez conturul de decupare – am folosit instrumentul Elipsă

3. Selectez imaginea şi conturul de decupare

4. Din meniu selectez Object, Clip, Set

22.09.2017

Partiţionarea manuală la instalarea Linux Mint

Danimunte

Partiţii de creat:

1.

3000MB

Tip: Logică

Locaţie: Începutul acestui spaţiu

Folosită ca: zonă swap

30000MB

Tip: Primară

Locaţie: Începutul acestui spaţiu

Folosită ca: Sistem de fişiere ext4 cu jurnalizare

Punct de montare: /

47032MB

Tip: Logică

Locaţie: Începutul acestui spaţiu

Folosită ca: Sistem de fişiere ext4 cu jurnalizare

Punct de montare: /home